Политики и документи

 • Елаборат со предлог за креирање на CSIRT ФИНКИ
 • План за справување со компјутерски инциденти – во изработка
 • Политика за прифатливо користење – во изработка
  1. Препораки за прифатливо користење
  2. Препораки за користење на електронска пошта
  3. Препораки за користење на мрежата
 • Политика за безбедност на мобилни уреди – во изработка
 • Политика за лозинки – во изработка
  1. Препораки за лозинки за крајните корисници
 • Политика за кориснички сметки – во изработка