Пенетрациско тестирање

Оваа услуга се заснова на стекнатото долгогодишно искуство во тестирање на веб сервиси и инфраструктурата за потенцијални мрежни напади.  

 

Што е пенетрациско тестирање?

 

Можеме да тестираме избрани сервиси со цел да се детектираат ранливи компоненти, неажуриран софтвер и можни вектори на напади.

Резултатот од процесот на тестирање е извештај кој содржи евалуација на сајбер безбедносните аспекти на избраните сервиси кои биле тестирани заедно со множество од препораки за подобрување на нивото на безбедноста.

Доколку сте заинтересирани за услугата ве молиме да ја пополните формата за барање.

    Испрати барање за пенетрациско тестирање