Структура на CIRT

CSIRT-ФИНКИ е тимот за сајбер безбедност на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство.

Тој претставува организациска единица на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство и се состои од 3 главни групи:
• група за справување со инциденти,
• група за проактивна безбедност,
• група за управување со квалитетот.
Сите три групи работат заедно на заштитата на мрежата на ФИНКИ, како и на други задачи поврзани со сајбер безбедноста.

Нашата цел е да придонесеме до повисоко ниво на сајбер безбедност во Македонија и пошироко.

 

Структура на CIRT
CIRT структура