Членови на тимот

Основни информации за нашиот тим

• CSIRT-ФИНКИ е заснован во 2017.

• Отворени сме за соработка на проекти поврзани со сајбер безбедноста со јавниот и приватниот сектор. Темите на проектите на кои работиме се истражување и развој во областа на сајбер безбедноста.

• Вклучени сме и во академски активности.

• Насочени сме кон апликативно истражување.

• Едуцираме студенти и ја подигнуваме свесноста за сајбер безбедноста преку организација на тренинзи и панел дискусии.

• Учествуваме на различни академски конференции.