Безбедносни закани и информации

Во овој дел ќа најдете интересни написи, напишани најчесто од студенти како дел од предметите поврзани со безбедноста на компјутерските системи и мрежи

Најчести типови на напади

Краток преглед на најчестите типови на напади на мрежните системи Повеќе
Повеќе