Рамка за лична безбедност

Рамка за лична безбедност

Во документот е даден осврт на алатките кои би можеле да го зајакнат интегритетот на Linux и Android системите и неколку корисни совети при пристап на интернет за еден обичен корисник.

Повеќе